انضباطی لیگ برتر ایران

رتبه بازیکن زرد قرمز
1 Mohammad Mohebi 4 2
2 حامد لک 5 1
3 فرشاد احمدزاده 3 1
4 روح الله سیف الهی 3 1
5 محمد دانشگر 3 1
6 حسن نجفی 3 1
7 مهدی کیانی 6 0
8 محمد آبشک 6 0
9 مصطفی احمدی 2 1
10 Amirhossein Mousazadeh 2 1
11 علی کریمی 2 1
12 اتابک زارعی 2 1
13 فرشید اسماعیلی 2 1
14 حجت الله حق وردی 5 0
15 وحید حیدریه 5 0