گل زنان بوندسلیگا آلمان

رتبه بازیکن گل پنالتی
1 پاکو آلکاسر 3 0
2 روبرت لواندوفسکی 2 1
3 Streli Mamba 2 0
4 جیدون سانچو 2 0
5 جانلوکا والدشمیت 2 2
6 چارلز آرانگویز 1 0
7 ماکسیمیلیان آرنولد 1 0
8 کان آیهان 1 0
9 لئون بایلی 1 0
10 ایهلاس ببو 1 0
11 کریم بلعربی 1 0
12 ارمین بیچاکچیچ 1 0
13 یولیان برانت 1 0
14 دومینیک درکسلر 1 0
15 یوهانس اگشتاین 1 0