انضباطی بوندسلیگا آلمان

رتبه بازیکن زرد قرمز
1 میلوش ولیکوویچ 7 2
2 سانتیاگو آسکاکیبار 10 1
3 Gélson da Conceição Tavares ژلسون فرناندز 9 1
4 اولیور زورگ 6 1
5 ماتیا ناستاسیچ 6 1
6 تیم لیبولد 6 1
7 کان آیهان 9 0
8 William ویلیام 9 0
9 سوات سردار 2 2
10 وداد ایبیشویچ 5 1
11 Felipe فلیپه 5 1
12 نیکلاس مویساندر 5 1
13 دنیل کالیجوری 8 0
14 مارسل زابیتزر 8 0
15 ماریو گومز 4 1
16 امیلیانو اینسوا 4 1
17 اشتفان ایلزانکر 4 1
18 کریم بلعربی 4 1
19 آنته ربیچ 4 1
20 کریستین گونتر 4 1
21 روبرت بایر 4 1
22 پاسکال اشتنزل 4 1
23 کاسیم نوهو 4 1
24 دنیل بایر 7 0
25 استفان بل 7 0
26 ژان پل بوئتیوس 7 0
27 کوین استوگر 7 0
28 جان بروکس 7 0
29 فلوریان گریلیتش 7 0
30 ایبراهیما کوناته 7 0