راهنمای ایجاد کد جدول

  1. ابتدا از لیست لیگ‌ها، نام لیگ‌های مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که تمایل به نمایش تمامی لیگ‌های مهم دارید گزینه "همه لیگ‌های مهم" را انتخاب کنید.
  2. رنگ‌بندی جداول مورد نظر را تعیین کنید.
  3. ارتفاع جدول برنامه بازی‌ها و جدول رده‌بندی را به صورت جداگانه مشخص کنید.
  4. روی دکمه "دریافت کد جداول" کلید کنید.
  5. پیش‌نمایش جداول را مشاهده کنید. در صورتی که به نتیجه دلخواه رسیده‌اید، کد تولید شده را کپی کنید و در سایت خود قرار دهید.